แท็ก

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

Adidas Futurecraft 4D รองเท้าที่ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เป็นส่วนหนึ่งของการทำ เตรียมขายปลายปีนี้

Adidas Futurecraft 4D รองเท้าที่ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เป็นส่วนหนึ่งของการทำ เตรียมขายปลายปีนี้

Adidas เตรียมผลิตรองเท้ารุ่น Futruecraft 4D ที่มีการผลิตด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ พร้อมออกขายในช่วงปลายปีนี้