แท็ก

เฟซบุ๊ก บังคับ ลง messenger

Facebook กลับมาบังคับให้โหลดแอปส์ Messenger เมื่อสนทนาผ่านเว็บบนมือถือ

Facebook กลับมาบังคับให้โหลดแอปส์ Messenger เมื่อสนทนาผ่านเว็บบนมือถือ

Facebook เอาจริงบังคับให้ผู้ใช้งาน Chat ผ่านเว็บมือถือให้ไปใช้ Apps Messenger มากขึ้นด้วยการแสดงข้อความและปุ่มชวนให้โหลด