แท็ก

แบตเตอรี่ macbook pro

Consumer Reports ไม่แนะนำ MacBook Pro จากปัญหาชั่วโมงแบตเตอรี่ไม่สม่ำเสมอ

Consumer Reports ไม่แนะนำ MacBook Pro จากปัญหาชั่วโมงแบตเตอรี่ไม่สม่ำเสมอ

งานเข้าสำหรับคนจะซื้อ MacBook Pro เมื่อ Consumer Reports ไม่แนะนำ MacBook Pro เนื่องจากปัญหาชั่วโมงแบตเตอรี่ยังแสดงผลไม่ถูกต้อง