แท็ก

โนเกีย 6 สีขาว

แรงข้ามถิ่น Nokia 6 สีขาวพร้อมขายที่ฟิลิปปินส์ พรุ่งนี้

แรงข้ามถิ่น Nokia 6 สีขาวพร้อมขายที่ฟิลิปปินส์ พรุ่งนี้

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามในจีน ล่าสุด Nokia 6 มีการเปิดสั่งซื้อสีขาวที่ประเทศฟิลิปปินส์