แท็ก

โปรเจคเตอร์ ขนาดเล็ก

ASUS เปิดตัว ZenBeamE1 โปรเจคเตอร์ ขนาดเล็กเท่าฝามือ ได้ทั้งฉายภาพและชาร์จไฟมือถือ

ASUS เปิดตัว ZenBeamE1 โปรเจคเตอร์ ขนาดเล็กเท่าฝามือ ได้ทั้งฉายภาพและชาร์จไฟมือถือ

ASUS เปิดตัว ZenBeam โปรเจคเตอร์ขนาดเล็ก พกพาสะดวก พร้อมกับมี Power Bank ได้ในตัว