แท็ก

โปรแกรมแสดงแผนที่

Google Maps เพิ่มฟีเจอร์เชื่อมต่อ WiFi และ บันทึกแผนที่ลง Micro SD ให้กับ Android

Google Maps เพิ่มฟีเจอร์เชื่อมต่อ WiFi และ บันทึกแผนที่ลง Micro SD ให้กับ Android

Google Maps เพิ่มฟีเจอร์ใหม่สำหรับ Android หลากหลายอย่าง เด็ดสุดที่ใช้แสดงแผนที่ด้วย WiFi และ เก็บข้อมูลแผนที่ลง Micro SD