แท็ก

ใช้ google maps

ไม่ต้องกลัวลืมที่จอดรถ Google Maps ช่วยจำทั้งสถานที่และเวลาที่คุณจอดรถล่าสุดให้

ไม่ต้องกลัวลืมที่จอดรถ Google Maps ช่วยจำทั้งสถานที่และเวลาที่คุณจอดรถล่าสุดให้

Google เพิ่มความสามารถในการจำที่จอดรถได้อัตโนมัติลงไปใน Google Maps พร้อมกับลงข้อมูลเพิ่มเติมได้เอง