แท็ก

ใช้ hangout บน ios

Google อัปเดท Hangout บน iOS เพิ่มการเข้าถึงการแชร์ไฟล์ในกลุ่มสนทนา

Google อัปเดท Hangout บน iOS เพิ่มการเข้าถึงการแชร์ไฟล์ในกลุ่มสนทนา

Google อัปเดท Hangout เพิ่มการเข้าถึงการแชร์ไฟล์ในกลุ่มสนทนา เพิ่มความสะดวกอีกขั้น สำหรับคนใช้ iOS