แท็ก

ใช้ปากกา s pen

แนะนำวิธี Capture หน้าจอจาก Samsung Galaxy Note 8 อย่างง่าย ทั้งแบบใช้ปากกาและไม่ใช่ปากกา

แนะนำวิธี Capture หน้าจอจาก Samsung Galaxy Note 8 อย่างง่าย ทั้งแบบใช้ปากกาและไม่ใช่ปากกา

มาดูวิํธีบันทีกหน้าจอของ Samsung Galaxy Note 8 แบบง่าย ๆ ทั้งแบบจะใช้หรือไม่ใช้ปากกาก็ได้