แท็ก

ไฟฉายมือถือ

คลิปทดสอบความสว่างของไฟฉายจากมือถือ 15 รุ่น ใครจะสว่างที่สุด

คลิปทดสอบความสว่างของไฟฉายจากมือถือ 15 รุ่น ใครจะสว่างที่สุด

มาดูคลิปทดสอบความสว่างของไฟฉายที่ใช้งานจริงบนมือถือ 15 รุ่นนี้ว่าใครจะสว่างที่สุดและใช้งานได้จริงเมื่อไฟดับ