แท็ก

ไฟไหม้

หนุ่มนักปั่นซวยถูก iPhone ไหม้ระหว่างปั่นจักรยานร้ายแรงถึงระดับ 3

หนุ่มนักปั่นซวยถูก iPhone ไหม้ระหว่างปั่นจักรยานร้ายแรงถึงระดับ 3

Gareth Clear เมืองชาวออสเตรเลีย ถูก iPhone 6 ไหม้ระหว่างปั่นจักรยาน รุนแรงเท่ากับไฟไหม้ระดับ 3