แท็ก

Thailand Enterprise Innovation Awards

งาน Asia IoT Business Platform เผยข้อมูลสำคัญทุกเรื่อง อาทิราคา  นโยบาย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ IoT

งาน Asia IoT Business Platform เผยข้อมูลสำคัญทุกเรื่อง อาทิราคา นโยบาย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ IoT

งานสัมมนา Asia IoT Business Platform ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2560 ได้เน้นย้ำถึงประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับ