แท็ก

acer xtro360

Acer เปิดตัวกล้อง 360 องศา 3 รุ่น 3 รูปแบบ

Acer เปิดตัวกล้อง 360 องศา 3 รุ่น 3 รูปแบบ

Acer กระโดดเข้าตลาดกล้อง 360 องศาอย่างเป็นทางการด้วยการส่ง Acer Halo360 กล้อง 360 องศาที่สามารถเชื่อมต่อ LTE ได้ พร้อมกล้องติดรถยนต์ Acer Vision360