แท็ก

android 7.1

หลุดวันจำหน่ายและราคาของ Samsung Galaxy A8 และ A8+ ในเวียดนาม เริ่มต้นไม่เกินหมื่น 6

หลุดวันจำหน่ายและราคาของ Samsung Galaxy A8 และ A8+ ในเวียดนาม เริ่มต้นไม่เกินหมื่น 6

หลุดราคาแล้วครับสำหรับ Galaxy A8 (2018) และ Galaxy A8+ ในเวียดนาม ผลที่ได้ก็คือ