แท็ก

apple plugs

Apple Plug อุปกรณ์เสริมที่ทำให้ iPhone 6 เหมือนกับ iPhone 7

Apple Plug อุปกรณ์เสริมที่ทำให้ iPhone 6 เหมือนกับ iPhone 7

นักประดิษฐ์หัวใส่มาก คิดค้น Apple Plug อุปกรณ์อุดรูหูฟังเหมือนตัวเครื่องเมหือนกับ iPhone 7 รุ่นล่าสุด