แท็ก

bluetooth 5

เผยรายละเอียด Bluetooth 5 มาตรฐานใหม่ที่ส่งข้อมูลเร็วขึ้น และไกลขึ้นกว่าเดิม

เผยรายละเอียด Bluetooth 5 มาตรฐานใหม่ที่ส่งข้อมูลเร็วขึ้น และไกลขึ้นกว่าเดิม

เผยข้อมูลของมาตรฐานการส่งข้อมูล Bluetooth 5 เวอร์ชั่นใหม่ คาดว่าจะมาพร้อมกับความเร็วที่สูงขึ้นและไกลกว่าเดิม