แท็ก

cop button

iOS11 จะมีระบบให้ตำรวจปลดล็อคเครื่องได้ง่ายแค่กดปุ่มเดียว

iOS11 จะมีระบบให้ตำรวจปลดล็อคเครื่องได้ง่ายแค่กดปุ่มเดียว

Apple เพิ่มปุ่มตำรวจให้กดใช้งานกรณีที่อยากดูข้อมูลภาพในเครื่องโดยไม่ต้องผ่าน Touch ID