แท็ก

dex

Samsung จดเครื่องหมายทางการค้า Dex Pad คาดว่าจะเปิดตัวพร้อม Galaxy S9

Samsung จดเครื่องหมายทางการค้า Dex Pad คาดว่าจะเปิดตัวพร้อม Galaxy S9

Samsung มีการไปจดเครื่องหมายทางการค้า Dex Pad รุ่นใหม่ คาดว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมของ Galaxy S9