แท็ก

facebook watch

Facebook เปิดตัว Watch คู่แข่งตัวจริงของ YouTube ปรากฏตัวแล้ว

Facebook เปิดตัว Watch คู่แข่งตัวจริงของ YouTube ปรากฏตัวแล้ว

Facebook Watch เปิดตัวแล้ว ซึ่งเป็นช่องทางการับชมวีดีโอที่เรียกได้ว่าคู่แข่งของ YouTube เลยก็ว่าได้