แท็ก

flash drvie

ChargeWrite ปากกา All in One ที่ทำได้ตั้งแต่เขียนจนถึงชาร์จไฟให้มือถือ

ChargeWrite ปากกา All in One ที่ทำได้ตั้งแต่เขียนจนถึงชาร์จไฟให้มือถือ

มีนักคิดเกิดบนโลกอีกครั้งที่รวมร่วมทั้งปากกา, ตัวเก็บความจำ และ Power Bank ในชื่อว่า ChargeWrite