แท็ก

google dialer

Google Dialer แอปส์สำหรับโทรของ Google เปิดโหลดให้กับมือถือทั่วไปแล้ว

Google Dialer แอปส์สำหรับโทรของ Google เปิดโหลดให้กับมือถือทั่วไปแล้ว

สำหรับ Application ในการโทรอย่าง Google Dialer ที่ไว้สำหรับการโทรเข้า โทรออกหรือแสดงผลประวัติการโทรออกตอนนี้เปิดให้มือถือทั่วโหลดมาใช้งานแล้ว