แท็ก

google jobs

เบื่องานเก่า หางานใหม่ผ่าน Google Jobs ไวปานจรวด

เบื่องานเก่า หางานใหม่ผ่าน Google Jobs ไวปานจรวด

สำหรับยุคดิจิตอลเช่นนี้ การหางานแตกต่างไปจากอดีต เมื่อมีเทคโนโลยีที่เข้ามารองรับความต้องการของผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนงานใหม่