แท็ก

instant video

Facebook Messenger เพิ่มลูกเล่น Instant Video คุยเห็นหน้าไปพิมพ์ไปได้

Facebook Messenger เพิ่มลูกเล่น Instant Video คุยเห็นหน้าไปพิมพ์ไปได้

Facebook เพิ่มลูกเล่น Instant Video บน Messenger เพิ่มความสะดวกในการสนทนาด้วยการพิมพ์และเห็นหน้าไปด้วยในที่เดียว