แท็ก

iphone รุ่นปี 2017

หลุด ชื่อทางการของ iPhone รุ่นปี 2017  iPhone X iPhone 8 และ iPhone 8 Plus

หลุด ชื่อทางการของ iPhone รุ่นปี 2017 iPhone X iPhone 8 และ iPhone 8 Plus

นักพัฒนานามว่า Steven Troughton-Smith ได้เจาะเข้าไปดูโค้ดภายในเฟิร์มแวร์ iOS 11 เวอร์ชั่น Gold Master ซึ่งทำให้ทราบชื่ออย่างเป็นทางการของ iPhone รุ่นใหม่ปี 2017 ดังนี้