แท็ก

iphone 6 ไฟไหม้

iPhone 6 ทำป่วน ไฟไหม้เฟรมตัวเครื่องเมื่อขึ้นบิน จนต้องจอดลงฉุกเฉิน

iPhone 6 ทำป่วน ไฟไหม้เฟรมตัวเครื่องเมื่อขึ้นบิน จนต้องจอดลงฉุกเฉิน

เป็นเหตุการณ์ระทึกอีกครั้งเมื่อ iPhone 6 ของผู้หญิบนเครื่องบินเกิดลุกไหม้เองจนทำให้นักบินนำเครื่องลงจอดฉุกเฉิน