แท็ก

j7 version 2

Samsung ปล่อยอัปเดทความปลอดภัยให้กับ Samsung Galaxy J7 Version 2 ในเดือนกรกฎาคม

Samsung ปล่อยอัปเดทความปลอดภัยให้กับ Samsung Galaxy J7 Version 2 ในเดือนกรกฎาคม

Samsung Galaxy Version 2 หรือ J7 (2016) ออก Firmware ใหม่เกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยของเครื่องแล้ว