แท็ก

kmitl

KMITL ประกาศจับมือ Infineon สร้างศูนย์ฝึกฯ ยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ KIAEC แห่งแรกในอาเซียน

KMITL ประกาศจับมือ Infineon สร้างศูนย์ฝึกฯ ยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ KIAEC แห่งแรกในอาเซียน

เป็นการประกาศจับมือที่จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่การพัฒนายานยนต์แห่งยุคอนาคตได้ด้วยตนเอง