แท็ก

live photo vs motion photo

เปรียบเทียบภาพนิ่งเคลื่อนไหวได้ Live Photo VS Motion Photo ความต่างและใครดีกว่ากัน

เปรียบเทียบภาพนิ่งเคลื่อนไหวได้ Live Photo VS Motion Photo ความต่างและใครดีกว่ากัน

เมื่อทั้ง Samsung และ iPhone มีฟีเจอร์ถ่ายภาพนิ่งเคลื่อนไหวได้อย่าง Motion Photo กับ Live Photo มันแตกต่างกันอย่างไร