แท็ก

marlin

หลุดภาพตัวเครื่องคาดว่าคือ Nexus ตัวต่อไปที่ HTC ผลิตในชื่อ Sailfish และ Marlin

หลุดภาพตัวเครื่องคาดว่าคือ Nexus ตัวต่อไปที่ HTC ผลิตในชื่อ Sailfish และ Marlin

ภาพตัว Render ล่าสุดของ Nexus รุ่นใหม่ที่ผลิตโดย HTC หลุดอย่างเป็นทางการพร้อมรายละเอียดตัวเครื่องเล็กน้อย