แท็ก

material design

เฟสบุ๊ค ปรับปรุงหน้าตาของ Facebook Messenger ใน Android เน้นการออกแบบ Material Design

เฟสบุ๊ค ปรับปรุงหน้าตาของ Facebook Messenger ใน Android เน้นการออกแบบ Material Design

Facebook ปรับปรุงหน้าตาของ Facebook Messenger ในเวอร์ชั่น Android แบบใหม่เน้นความเรียบง่ายในแบบ Material Design