แท็ก

my by cat

ส่องโปรโมชั่น ค่าบริการของ my 4g จาก my by cat คุ้มหรือไม่

ส่องโปรโมชั่น ค่าบริการของ my 4g จาก my by cat คุ้มหรือไม่

Cat Telecom เปิดบริการ 4G เป็นครั้งแรก โดยครั้งนี้มาดูกันว่าโปรโมชั่นในชื่อว่า My4G Jumbo จะคุ้มค่าหรือไม่