แท็ก

peter chou

Peter Chou อดีต CEO HTC ที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุด ประกาศลาออกแล้ว

Peter Chou อดีต CEO HTC ที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุด ประกาศลาออกแล้ว

Peter Chou ผู้ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และ CEO ที่สร้างผลงานกับ HTC มายาวนาน ประกาศลาจาก HTC แล้ว