แท็ก

powervr

Imagination Technologies ขายบริษัท หลัง Apple ไม่ใช้ชิปกราฟิก PowerVR

Imagination Technologies ขายบริษัท หลัง Apple ไม่ใช้ชิปกราฟิก PowerVR

Imagination Technologies ได้เริ่มดำเนินการขายอย่างเป็นทางการ และมีรายงานว่าได้เริ่มเจรจรากับผู้ซืัอที่มีศักยภาพมากพอ