แท็ก

seamless technology

Linksys ยกระดับเครือข่ายไร้สายผ่านมาตรฐาน AC1900+ ด้วย Router รุ่นใหม่ EA7500

Linksys ยกระดับเครือข่ายไร้สายผ่านมาตรฐาน AC1900+ ด้วย Router รุ่นใหม่ EA7500

Linksys แนะนำ เร้าเตอร์ EA7500 + เครื่องขยายสัญญาณ RE7000 เพิ่มพลังอินเทอร์เน็ตคุณด้วยมาตรฐาน AC1900+