แท็ก

sony wena wrist

Sony Wena Wrist นาฬิกาลูกผสมที่มีความงามและฉลาด แต่ขายที่ญีปุ่นเท่านั้น

Sony Wena Wrist นาฬิกาลูกผสมที่มีความงามและฉลาด แต่ขายที่ญีปุ่นเท่านั้น

Sony เปิดตัว Wena Wrist นาฬิากที่มีความงามและความฉลาดที่เท่ากับ Smart Watch แต่ขายที่ญี่ปุ่นเท่านั้น